דברי העמותה

דברי יו"ר ראש העמותה שלומי מרום:

דברי העמותה

מטרות העמותה

חזון

מי הם הטכנולוגים הרפואיים?